aktualizováno: 10.03.2023 21:47:30

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RAKOVNÍK

TP Barrande a trilobit

Kalendar Přesný čas na web Aktuální počasí

 

Barrande a trilobit

 

Tento pochod vznikl v roce 1999 na popud Okresního muzea v Rakovníku, které se rozhodlo důstojně oslavit dvousté výročí narození francouzského badatele Joachima Barrandeho. P. František Povolný, ředitel Okresního muzea, požádal náš odbor KČT o spolupráci na těchto oslavách. Společně jsme tedy zorganizovali pochod, kterému jsme dali název Barrande a trilobit. Pochod měl dvě trasy 6 km (Skryje – Skryjská jezírka) a 17 km (Křivoklát – Skryje). Ve Skryjích byla možnost prohlédnout si expozici Okresního muzea věnovanou J. Barrandemu. Pro děti pak byly připraveny soutěže a opékání vuřtů. Všichni účastníci obdrželi pamětní list. Doprava do a ze Skryj byla zajištěna. Pochodu se celkem zúčastnilo 86 pochodníků. V roce 2000 měl tento pochod reprízu a ta měla velmi slabou účast, jen 27 pochodníků. Protože od počátku byl pochod zamýšlen spíše jako jednorázová akce, nepočítali jsme již s jeho dalšími ročníky.

Na podzim roku 2001 jsme se však, na naléhání p. Povolného, rozhodli jinak a od roku 2002 si tento pochod našel pevné místo v našem turistickém kalendáři s cílem stát se akcí především pro mládež. Pořadatelství jsme svěřili do rukou skupiny „rodinné turistiky“ která se organizace zhostila na výbornou. Pořadatelé v čele s pí. Folbrovou, pí. Franzovou a pí. Kholovou se zaměřili především na propagaci na školách a zajištění soutěží pro děti. My ostatní (včetně Okresního muzea a Domu dětí a mládeže) jsme jim pomohli s vytvořením diplomů, propozic, zajištěním dopravy a organizací soutěží. Pochodu se nakonec zúčastnilo 172 osob, převážně dětí. V dalších letech přes dobrou propagaci účast na pochodu kolísala, přesto se pochod udržel do současnosti jako akce, které se zúčastňují převážně děti, rodiče
s dětmi a neorganizovaní turisté z Rakovníka a okolí. Snad tak trochu přispěje i k výchově našich budoucích nástupců
.