aktualizováno: 23.05.2021 10:28:45

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RAKOVNÍK

O klubu

Kalendar Přesný čas na web Aktuální počasí

                                     
 
O KLUBU
­­­­­
Rakovnický odbor KČT byl založen 21.září 1912. Jeho ustavující valná hromada se konala 14.12.1912 a prvním předsedou byl zvolen Karel Skuhra.
Počet jeho členů i jeho aktivit se postupně rozšiřoval. Zvlášť výrazný nárůst členské základny byl  ve 30. letech minulého století. Např. v roce 1935 je uváděno 306 členů, což je zatím nejvíce za celou dobu existence klubu.
V roce 1948 byl KČT zrušen a turistika byla začleněna do Jednotné tělovýchovné organizace Sokol. Z dřívějších odborů KČT se staly turistické oddíly této organizace.
Od roku 1957 byly odbory turistiky zařazeny do tělovýchovných jednot v rámci Jednotné tělovýchovné organizace Československého svazu tělesné výchovy. Rakovnický odbor byl součástí TJ Spartak Rakovník,  přejmenované v červenci 1958 na TJ Lokomotiva Rakovník.
V roce 1990 byl obnoven KČT, který vstoupil do nové organizace Českého svazu tělesné výchovy. Její součástí byl až do roku 1997, kdy  z ní vystoupil. Náš odbor KČT zůstal jako samostatný právní subjekt v TJ Lokomotiva. Zároveň je součástí Středočeské oblasti KČT, která sdružuje odbory z tohoto kraje. Počet členů našeho odboru se v posledních letech pohybuje okolo 110 a jeho současným předsedou je Doc.Ing Miloslav Rotport.CSc.
Pravidelně pořádáme turistické pochody „Barrande a Trilobit";  „Putování za mistrem Janem“; „Strakonická 100 a po stopách Švandy dudáka“; „Krajem Nezbedného bakaláře“.
Od roku 2007 jsme začali spolupracovat s Domem dětí a mládeže v Rakovníku, se kterým v současné době připravujeme každým rokem Mikulášskou besídku.
Abychom mohli vše toto pořádat, starají se o pěší trasy na našem okrese naši členové značkaři,  které vede pan Jan Laibl.
V rámci kulturních akcí pořádáme zájezdy do divadla a v prosinci pro děti Mikulášskou besídku a pro dospělé předvánoční posezení.
Umožňujeme plnění podmínek různých odznaků.
V roce 2012 jsme oslavili 100. výročí trvání našeho odboru. K tomuto jubileu jsme uspořádali výstavu v Muzeu T.G.M. a vydali sborník o naší historii a současnosti.
5. dubna 2014 byl odbor uveden do Síně slávy české turistiky.
 
Srdečně Vás zveme do našeho města Rakovníka a jeho okolí (např. hrad Křivoklát,  hrad Krakovec, rozhledny, muzea, apod.).
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA NAŠICH AKCÍCH.
 
 
 
 
                                                          .