aktualizováno: 23.05.2021 10:28:45

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RAKOVNÍK

Krajem Nezbedného Bakaláře

Kalendar Přesný čas na web Aktuální počasí

 

 

 

Krajem Nezbedného bakaláře

 

Při hledání vhodného názvu pro pochod se organizátoři nechali inspirovat dílem Zikmunda Wintera Nezbedný bakalář a pivem Bakalář, které vyráběl jeden z nejstarších českých pivovarů – pivovar v Rakovníku. Jak již bylo uvedeno výše, první ročník se konal 5. září 1981. Na třech trasách 18, 35 a 50 km se celkem zúčastnilo 115 pochodníků. Startovné bylo 5,- Kčs a každý účastník obdržel diplom. Organizačně pochod zajišťovalo 6 členů našeho odboru – manželé Svobodovi, Vovsovi, paní Cafourková a pan Štěrba. Další ročník se konal 4. září 1982 a za náš odbor se ho zúčastnili čtyři turisté.

Tak jako u pochodu Putovaní za mistrem Janem, přinesl rok 1990 celou řadu změn i do organizace tohoto pochodu. Poklesu zájmu o turistické pochody jsme se snažili zabránit lepším servisem pro pochodníky. I když se jednalo o jednodenní pochod, nabídli jsme možnost ubytování v sokolovně a zařadili jsme pochod do českého kalendáře IVV (od roku 1999). Zatím poslední výrazná změna proběhla v roce 2000, kdy se tento pochod poprvé organizoval jako dvoudenní a do jeho programu bylo zařazeno i plavání IVV na 300 metrů.

A ještě malá perlička na závěr: v roce 1987 se do propozic vloudila „chybička“. Ačkoli se jednalo již o 7. ročník, na propozicích a diplomech se objevila číslice 5. Od té doby se tato chyba táhla až do roku 2002. Spolu s 90 lety našeho odboru jsme slavili kulaté jubileum – 20. ročník tohoto pochodu ….. a ono vlastně nebylo co slavit. Při zpracování brožury k 90 letům se ukázalo, že se vlastně scházíme již po dvacáté druhé. No vida k čemu je zpracovávání takovéto brožury dobré. Tak jsme se rozhodli chybu napravit a v roce 2003 jsme řádně uspořádali 23. ročník tohoto pochodu.